WATERBEHANDELING

Probleem

Oorzaak

Troebel of melkachtig water 

teveel organische stoffen en/of  te weinig ontsmettingsmiddelen in het water

Groen, troebel water

algengroei (vooral bij onweer)

Glibberige bodem & wanden

onvoldoende algicide in het water

Algengroei

water bevat fosfaten (voeding voor algen)

Chloorgeur; Oogirritatie

niet afgebroken organische verbindingen (chlooraminen) ten gevolge van een te geringe chloorconcentratie, meestal in combinatie met een te hoge pH-waarde

Zwembadwanden zijn ruw

vorming van kalkneerslag  ten gevolge van troebel of melkachtig water; te hoge pH en/of temperatuur

Water schuimt sterk (vooral bij tegenstroominstallatie)

sterk schuimende algicide

Keelirritatie bij gebruik tegenstroominstallatie Corrosie 

schoonmaakproducten in het water

Helder groen of helder bruinwater

pH-waarde te laag en/of te hoog gehalte aan chloriden

Haar kleurt groen, zwarte vlekken op de bodem & wanden

ijzer in water

 


Zwembaden Jumelet © 2009 - all rights reserved - designed by Procor | GDPR